Servis výpočetní techniky

Konečná cena opravy je téměř vždy závislá na typu konkrétní závady PC, notebooku, tabletu, atd. a nelze ji předem většinou přesně určit. Celková cena opravy je vždy stanovena až po provedení diagnostiky závady a návrhu řešení, kdy Vám technik zavolá a sdělí dané možnosti řešení problému / závady a konkrétní (maximální konečnou) cenu opravy

Ceny prací prováděné v našem servisním středisku

Hardwarové práce - Notebooky / tablety


ZDARMA
400 - 800 Kč

Diagnostika závady, návrh řešení (SW/HW)

- v případě opravy v našem servisním středisku:
- v případě, že se notebook, nebo tablet rozhodnete u nás neopravovat (např. při nerentabilitě ceny opravy)

500 - 900 Kč

Standardní vyčištění (profylaxe) notebooku

Cena zahrnuje demontáž notebooku, vyčištění vnitřku, výměnu teplovodivé pasty a teplovodivých podložek (thermal pad) na procesoru, chipsetu, grafickém obvodu, atd., zpětnou montáž a otestování funkčnosti notebooku

600 - 1400 Kč

Kompletní vyčištění (profylaxe) notebooku

Cena zahrnuje kompletní demontáž notebooku, vyčištění a odmaštění jednotlivých komponent a plastových dílů, vyčištění LCD a klávesnice, výměnu teplovodivé pasty a teplovodivých podložek (thermal pad) na procesoru, chipsetu, grafickém obvodu, atd., montáž a kompletní otestování funkčnosti notebooku, včetně provedení zátěžových testů CPU/GPU, atd.

800 - 2000 Kč

Oprava politého notebooku / tabletu

Cena je závislá na typu zařízení a rozsahu poškození. Cena zahrnuje kompletní demontáž zařízení, vyčištění jednotlivých komponent od oxidačních produktů a dalších následků, případnou opravu obvodů základní desky (obvykle napájecí obvody) a DPS (desky plošného spoje) - je-li to možné. Následnou montáž notebooku / tabletu a otestování funkce notebooku a jednotlivých komponent. V ceně nejsou zahrnuty náklady na jednotilivé nefunkční obvody / komponenty

350 - 700 Kč

Renovace plastů notebooku

Cena je závislá na typu zařízení a rozsahu prací. Cena zahrnuje vyčištění klávesnice od nečistot, vyčištění plastů notebooku, vyčištění LCD obrazovky, atd.

150 - 800 Kč

Rozšíření / výměna pamětí RAM notebooku

Cena je závislá na typu notebboku, rozsahu prací, atd. Cena zahrnuje instalaci paměťových modulů (DDR I/II/III/IV) do notebooku a kompletní otestování správné funkce pamětí. Cena nezahrnuje cenu instalovaných paměťových modulů

200 - 1200 Kč

Výměna / oprava klávesnice notebooku (stadnardní / lepená klávesnice)

Cena je závislá na typu notebooku, typu klávesnice a rozsahu poškození (u běžných notebooků, kde klávesnice není lepená je cena výměny/opravy cca 200-600). Cena zahrnuje výměnu, nebo opravu nefunkční klávesnice a otestování funkce po výměně. V ceně není zahrnuta cena nové klávesnice - obvykle od 600 do 2000 Kč v závislosti na typu klávesnice

600 - 1800 Kč

Oprava konektorů notebooku / tabletu (napájení, USB, audio, HDMI, DVI, atd.)

Cena opravy/výměny konektoru je závislá na typu notebooku, nebo tabletu a typu konektoru. Cena zahrnuje demontáž notebooku / tabletu, opravu nebo výměnu vadného konektoru na základní desce / přídavných deskách, opětovnou montáž zařízení a otestování funkce. V ceně není zahrnuta cena nového konektoru - obvykle od 60 do 500 Kč v závislosti na typu konektoru.

800 - 2200 Kč

Oprava napájecích obvodů notebooku / tabletu

Cena zahrnuje demontáž notebooku / tabletu, diagnostika vadných napájecích obvodů, opravu nebo výměnu vadných součástek napájecích obvodů (power managment IC, battery management IC, vstupní napěťové ochrany, atd.), opětovnou montáž zařízení a otestování funkce. V ceně není zahrnuta cena měněných součástek - obvykle od 50 do 600 Kč v závislosti na typu obvodu

1000 - 2700 Kč

Oprava základní desky notebooku / tabletu (BGA obvody)

Cena zahrnuje demontáž základní desky z notebooku / tabletu, opravu - reflow / reballing, nebo výměnu vadných BGA obvodů základní desky (CPU, GPU, Chipset, atd.), otestování funkce základní desky, montáž notebooku a opětovné kompletní otestování správné funkce notebooku, včetně případných zátěžových testů, atd. V ceně nejsou zahrnuty případné náklady na nové BGA obvody - obvykle od 200 do 2500 Kč v závislosti na typu obvodu

800 - 2000 Kč

Oprava vadného BIOS (paměť FLASH)

Cena je dána typem notebooku. Cena zahrnuje demontáž notebooku, získání příslušného BIOS/firmware pro daný notebook, opravu / výměnu a naprogramování obvodu FLASH paměti (pro příslušný typ základní desky), opětovnou montáž notebooku a otestování funkce. V ceně není zahrnuta cena obvodu paměti FLASH - obvykle od 150 do 500 Kč.

200 - 1200 Kč

Výměna ventilátoru / chlazení notebooku

Cena je závislá na typu notebooku. Cena zahrnuje demontáž vadného ventilátoru notebooku, opravu původního ventilátoru nebo výměnu za nový, výměnu teplovodivé pasty procesoru, otestování funkce notebooku, atd.V ceně není zahrnuta cena ventilátoru a dalších potřebných komponent chlazení - obvykle od 250 do 800 Kč.

700 - 1400 Kč

Výměna základní desky notebooku

Cena zahrnuje kompletní demontáž notebooku, výměnu základní desky, opětovné složení notebooku a kompletní otestování funkčnosti, zátěžové testy, atp.V ceně není zahrnuta cena nové základní desky - obvykle od 1400 do 7000 Kč v závislosti na typu notebooku

300 - 1500 Kč

Výměna displeje notebooku / tabletu

Cena výměny je dána typem notebooku/tabletu. Cena zahrnuje výměnu prasklého / vadného LCD panelu za nový a otestování funkce zařízení po výměně. Cena výměny je závislá na způsobu uchycení displeje (např. zda je displej lepený, s dotykovou vrstvou (touchscreen), atd.)V ceně není zahrnuta cena LCD panelu - obvykle od 800do 3500 Kč v závislosti na velikosti a typu LCD panelu)

500 - 1900 Kč

Oprava pantů a krytů notebooku

Cena je závislá na typu notebooku a rozsahu poškození. Cena zahrnuje opravu (slepení, výměna ulomených matic, atd.), nebo případnou celkovou výměnu pantů, krytů notebooku, atd.V ceně není zahrnuta cena nových dílů - v případě výměny pantů obvykle od 150 do 700 Kč; v případě výměny krytů notebooku je cena náhradních dílů obvykle od 400 do 2000 Kč

Hardwarové práce - PC


ZDARMA
400 - 700 Kč

Diagnostika závady, návrh řešení (SW/HW)

- v případě opravy v našem servisním středisku:
- v případě, že se PC rozhodnete u nás neopravovat (např. při nerentabilitě ceny opravy)

400 - 700 Kč

Základní vyčištění (profylaxe) PC

Cena zahrnuje vyčištění jednotlivých komponent PC od prachu/nečistot a otestování funkčnosti po vyčištění.

500 - 1200 Kč

Kompletní vyčištění (profylaxe) PC

Cena zahrnuje demontáž PC, vyčištění jednotlivých komponent od prachu, nečistot, mastnoty, výměnu teplovodivé pasty na CPU/GPU, atd., opětovnou montáž PC a kompletní otestování funkčnosti (včetně zátěžových testů, atd.) po vyčištění.

300 - 800 Kč

Výměna teplovodivé pasty na procesoru

Cena zahrnuje demontáž chladiče a procesoru, vyčištění chladiče a procesoru od původní pasty, výměnu pasty a otestování funkčnosti po vyčištění.

250 - 700 Kč

Výměna / instalace komponent PC

Cena zahrnuje montáž komponenty a instalaci ovladačů (včetně případného nalezení správných ovladačů a software a jejich stažení), konfigurace a ověření správné funkce. V ceně není zahrnuta cena PC komponent

500 - 1100 Kč

Výměna základní desky PC

Cena zahrnuje výměnu základní desky, připojení všech komponent k základní desce a otestování funkčnosti. V ceně nejsou zahrnuty náklady na novou základní desku a náklady na přeinstalaci systému - v případě potřeby

200 - 700 Kč

Výměna zdroje PC

Cena zahrnuje výměnu vadného zdroje za nový, zapojení všech komponent ke zdroji a otestování funkčnosti PC. V ceně není zahrnuta cena nového zdroje - obvykle od 500 do 4000 Kč v závisloti na typu zdroje.

600 - 3500 Kč

Oprava základní desky PC

Cena zahrnuje demontáž základní desky z PC, diagnostiku vadných součástek a jejich výměnu na základní desce, opětovnou montáž PC a otestování funkce. Při rozsáhlejším poškození základní desky PC (např. vadný chipset, konektory pamětí, atd.) již bývá oprava většinou nerentabilní, proto provádíme obvykle jen základní opravy - např. výměna vadných kondenzátorů, výměna stabilizátorů napětí, výměna audio konektorů atd. V ceně není zahrnuta cena vadných komponent - obvykle od 20 do 400 Kč v závislosti na typu součástky.

600 - 3000 Kč

Oprava grafické karty PC

Cena zahrnuje demontáž grafické z PC, diagnostiku závady a případnou výměnu vadných součástek, opětovnou montáž PC a otestování funkce. Při rozsáhlejším poškození grafické karty (např. vadné GPU, atd.) již bývá oprava obvykle většinou nerentabilní, proto provádíme obvykle jen opravy typu - reflow grafického chipu, výměna vadných kondenzátorů, výměna stabilizátorů napětí , výměna DDR pamětí, atd. V ceně není zahrnuta cena vadných komponent - obvykle od 50 do 3000 Kč v závislosti na typu součástky/obvodu)

200 - 500 Kč

Rozšíření / výměna pamětí RAM

Cena zahrnuje instalaci paměťových modulů do PC a kompletní otestování správné funkce pamětí. V ceně nejsou započítány náklady na nové paměťové moduly.

800 - 2000 Kč

Oprava - výměna vadného / nefunkčního BIOS FLASH

Cena zahrnuje demontáž základní desky z PC, opravu/výměnu obvodu FLASH Bios, naprogramování nového BIOS/UEFI, atd. (pro příslušný typ základní desky, včetně nalezení a stažení správného BIOS), a otestování funkce PC. V ceně není započítána cena paměti FLASH BIOS - obvykle od 150 do 500 Kč

400 - 900 Kč

Montáž PC

Cena zahrnuje kompletní montáž PC z jednotlivých komponent a otestování funkčnosti všech komponent a cel0ho PCV ceně není zahrnuta cena komponent

1200 - 4000 Kč

Montáž a konfigurace serveru

Cena zahrnuje montáž serveru z jednotlivých komponent, konfiguraci RAID polí, konfiguraci síťových karet, konfigurace ILO/IPMI (je-li na serveru k dispozici), atd., otestování HW funkcí serveru, atd. V ceně nejsou zahrnuty ceny jednotlivých komponent

Hardwarové práce - Ostatní - hodinové sazby

600 Kč/hod.

Opravy PC - Notebooků

Ostatní výše neuvedné hardwarové práce na PC, noteboocích

800 Kč/hod.

Opravy tabletů - smartphone

Ostatní výše neuvedné hardwarové práce na zařízeních typu tablet, smartphone, atd.

800 - 900 Kč/hod.

Opravy serverů

Výměna / instalace komponent serverů, čištění serverů, HW upgrade serverů, zátěžové testy, apod. (cena je počítána v závislosti na typu serveru - tower/rack, výrobce, atd.)

800 Kč/hod.

Servis ostatních zařízení

Servis, opravy a čištění tiskáren, routerů, wifi AP, modemů a ostatních IT periférií a příslušenství/p>

Softwarové práce - Notebooky - PC - Tablety - Konfigurace síťových prvků

800 - 1000 Kč

Instalace operačních systémů Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11)

V ceně je zahrnuta instalace / reinstalace operačního systému (OS) a ovladačů HW zařízení, včetně jejich konfigurace a instalace základního aplikačního software (programy pro internet, dokumenty, foto, video, atd.). V ceně není zahrnuta cena za případnou zálohu dat, nastavení, atd. V případě OS Windows 7/10 je provedena optimalizece systému a odstranění telemetrických a ostatních "šmírovacích funckí" OS, atd.

800 - 1000 Kč

Instalace operačních systémů Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Mint, atd.)

V ceně je zahrnuta instalace OS Linux (desktop verze), základní nastavení OS, instalace aktualizací OS a SW a otestování funkce PC / notebooku

3000 - 25000 Kč

Instalace serverového OS Windows

Cena zahrnuje instalaci a konfiguraci serverového OS Windows (Win 2003 - Win 2019), konfiguraci RAID polí, instalaci ovladačů HW zařízení serveru a konfiguraci služeb a rolí serveru (dle potřeb zákazníka) - mail/exchange server, IIS, active directory, aplikační software, nastavení zálohování, atd. dle potřeb a požadavků zákazníka (cena instalace je závislá na typu a počtu instalovaných služeb / rolí serveru, atd.). V ceně nejsou započítány náklady na serverový OS Windows

3000 - 20000 Kč

Instalace serverového OS Linux

Cena zahrnuje instalaci a konfiguraci serverového OS Linux (Debian, Ubuntu, atd.) a instalaci a konfiguraci služeb dle potřeb zákazníka (web server, sql server, mail server, samba server, nastavení zálohování, atd.).Cena instalace je závislá na typu a počtu instalovaných služeb serveru, atd.

1000 - 1600 Kč

Kompletní přeinstalace PC / notebooku včetně zálohy a následné obnovy dat a nastavení

V ceně je zahrnuta kompletní záloha dat a případných nastavení SW, kompletní přeinstalace OS, včetně instalace ovladačů, instalace standardního software (PDF, vypalování , kancelářský software, atd.), obnova zálohy dat a nastavení SW (pošta, atd.).

500 - 1000 Kč

Vyčištění a optimalizace OS - zrychlení systému

Cena zahrnuje vyčištění registrů OS, odstranění nepotřebného a zatěžujícího software a spyware, atd. dodávaného výrobcem PC/notebooku, optimalizaci služeb a software a další operace vedoucí ke zrychlení systému. V případě Windows 7/ 8/ 10 je v ceně zahrnuto i odstranění telemetrických a dalších "šmírovacích" služeb a software.

150 - 1500 Kč

Zálohování dat

Cena zahrnuje vytvoření zálohy dat (z funkčního i nefunkčního OS) na dodaný externí disk a jiná média (dle dohody). Cena je stanovena v závislosti na celkovém objemu zálohovaných dat

600 - 2000 Kč

Odvirování PC / notebooku

Cena je dána rozsahem zavirování a případné opravy systému, dat, atd. Cena zahrnuje kompletní antivirovou kontrolu PC, včetně odstranění virů, spyware, malware, atd. a případného dalšího ručního vyčištění systému od zbytků nákaz, atd. bez přeinstalace operačního systému (v případě nálezu infekcí provádíme opakovanou antivirovou kontrolu několika různými typy antivirového software). Cena odvirování je závislá na typu a rozsahu napadení PC/NTB, atd.

180 - 1500 Kč

Instalace aplikačního software (programů)

Cena je dána typem instalovaného software (od základního software typu Office až po instalaci a konfiguraci software typu AutoCAD, atd.). Cena zahrnuje instalaci požadovaného software (např. Office, grafické programy, CAD software, atd.), včetně případné konfigurace, konzultace s výrobcem software, atd. V ceně není zahrnuta cena potřebných softwarových licencí

400 - 1500 Kč

Konfigurace Wifi AP / routeru

Cena zahrnuje konfiguraci wifi AP / routeru, nastavení adres (LAN/WAN), kanálu AP, konfigurace NAT, forwarding, static route, zabezpečení, atd. a otestování funkce AP, atd. routeru (cena je dána typem routeru/modemu, atd. a typem konfigurace - základní/střední/pokročilá, atd.)

Softwarové práce - Ostatní - hodinové sazby

600 Kč

Opravy a konfigurace PC - notebooků - tabletů

Ostatní výše neuvedené práce a služby

900 - 2000 Kč

Opravy a konfigurace serverů Windows

Ostatní softwarové práce na serverech Windows / Linux. Hodinová sazba je závislá na konkrétních prováděných pracech (základní serverové práce/ středně náročné / náročné serverové práce / vývojové softwarové práce)

600 Kč

Vzdálená správa / servis PC - notebooku

Veškeré softwarové práce prováděné přes vzdálenou správu (přes vzdálenou plochu, aplikaci TeamViewer, atd.). Účtovaná částka je počítána za každých započatých 15 minut vzdálené správy

800 Kč

Opravy a konfigurace síťových prvků

Konfigurace routerů, ADSL modemů, Wifi AP, VPN gateway, atd.

Ceny prací prováděných u zákazníka

Hardwarové práce - hodinové sazby

900 Kč/hod.

Hardwarové opravy PC - Notebooků

Hardwarové práce prováděné na PC, noteboocích, atd. (v případě, že je možné HW opravy provádět v místě výjezdu)

1400 Kč/hod.

Hardwarové opravy Serverů

Výměna / instalace komponent serverů, čištění serverů, HW upgrade serverů, apod.

1000 Kč/hod.

Hardwarové opravy ostatních zařízení

Servis, opravy a čištění tiskáren, routerů, wifi AP, modemů, telefonů a ostatních IT periférií a příslušenství

650 Kč/hod.

Instalace datových a počítačových sítí

Instalace strukturované kabeláže pro datové/počítačové sítě, včetně lištování, instalace datových kabelů, atd.V ceně nejsou zahrnuty náklady na kabeláž, lišty, patch panely, atd.

700 - 1200 Kč/hod.

Návrhy a realizace počítačových sítí a datových rozvodů

Instalace strukturované kabeláže pro datové/počítačové sítě (lištování, instalace datových kabelů, zapojení patch panelů, atd.), instalace racků, konfigurace aktivních síťových prvků, serverů, atd. (cena instalace je závislá na typu instalace a konfigurace - server/router/switch, atd. a celková max. cena je počítána dle kalkulace na základě poptávky). V ceně nejsou zahrnuty náklady na jednotlivé komponenty počítačové sítě.

Softwarové práce - hodinové sazby

800 Kč/hod.

Opravy a konfigurace PC - notebooků - tabletů

Instalace ovladačů, instalace aplikačního software, konfigurace OS a SW, optimalizacě běhu OS, a další

900 - 1300 Kč/hod.

Opravy a konfigurace serverů Windows

Softwarové práce na serverových systémech Windows / Linux. Hodinová sazba je závislá na konkrétních prováděných pracech (základní serverové práce/ středně náročné / náročné serverové práce)

800 Kč/hod.

Opravy a konfigurace síťových prvků

Konfigurace routerů, ADSL modemů, Wifi AP, VPN gateway, atd.

Vývoj elektroniky a software

900 - 1500 Kč/hod.

Vývoj elektroniky

Vývoj, návrhy, prototypová výroba elektronických zařízení dle Vašich specifiakcí a potřeb. Cena vývoje resp. výroby závisí na konkrétních požadavcích zákazníka a výsledné složitosti návrhu. Více informací viz. Vývoj hardware. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu: info@hsservices.eu nebo david@prevorovsky.com.

900 - 1500 Kč/hod.

Vývoj software

Vývoj software pro desktopové aplikace, databázové aplikace, firmware (low-level code), atd. dle potřeb zákazníka. Cena závisí na konkrétních požadavích zákazníka a složitosti výsledného kódu, atd. Více informací viz. Vývoj software. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu: info@hsservices.eu nebo david@prevorovsky.com.

Ceny výjezdů k zákazníkovi

300 Kč.

Do 2km od našeho servisního střediska (Praha 6 - Veleslavín)

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi

450 Kč.

Do 10km od našeho servisního střediska (Praha 6 - Veleslavín)

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi

600 Kč.

Ostatní výjezdy na území Prahy

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi

19 Kč / km

Výjezdy mimo Prahu

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi při dopravě mimo území hl.m. Praha

Ceny příplatků a ostatní ceny

50 Kč / den.

Skladné při nevyzvednuté zakázce

Při nevyzvednutí zakázky do 14dnů od ukončení opravy, bude zákazníkovi účtováno skladné. Nejdéle Však 6 měsíců; po uplynutí této doby zařízení propadá bez nároku na náhradu.

+60% ceny

Příplatek za práce prováděné mimo standardní pracovní dobu - večerní pásmo

Příplatek za práce prováděné v pracovních dnech v době od 18hod. do 21hod.

+100% ceny

Příplatek za práce prováděné mimo standardní pracovní dobu - noční pásmo

Příplatek za práce prováděné v pracovních dnech v době od 21hod. do 8hod.

+100% ceny

Příplatek za práce a zásahy prováděné mimo standardní pracovní dobu - svátky a víkendy

Příplatek za práce prováděné o svátcích a víkednech

U hodinových sazeb je cena účtována po 1/4 hodinách

V případě výjezdu k zákazníkovi je účtována minimální sazba ve výši 1/2 hod. dle dané sazby + cena dopravy

Veškeré výše uvedené ceny jsou koncové (tzn. vč. DPH - nejsme plátci DPH).

V případě potřeby vyúčtování s DPH (možné po domluvě) jsou ceny uvedeny bez DPH.