Vývoj zakázkového software

Vývoj software

Potřebujete software "ušitý" na míru pro Vaše potřeby?

Vytváříme software pro všechny možné platformy a systémy (OS Windows, Android, Linux, atd.). Vyvíjíme zejména desktopové (front-end) aplikace, software pro sběr a následné zpracování dat, informační databázové systémy, intranetové aplikace, atd.

Kromě klasických aplikací, provádíme také vývoj firmware a software (low-level software) pro mikrokontroléry, signálové procesory (DSP) a hradlová pole (FPGA) různých typů a výrobců IC (ARM, PIC, Xilinx, atd.) - viz. vývoj hardware.

Vývoj software

Vývoj software u nás probíhá většinou následujícím postupem:

 • Základní zadání požadovaných vlastností software zákazníkem
 • Analýza a návrh řešení software včetně základní cenové kalkulace a časové náročnosti na vývoj software
 • Zpracování podrobného zadání softwarové aplikace a určení jednotlivých cílů a časových milníků při vývoji, zpracování podrobné cenové kalkulace vývoje, atd.
 • Vývoj samotného software na zvolené platformě. Během vývoje software jsou jednotlivé dílčí části konzultovány se zákazníkem a případně jsou zapracovávány požadované změny, doplnění funkčnosti, atd.
 • Testování funkčního software zákazníkem a testery, případné opravy chyb, atd.
 • Zpracování kompletní dokumentace k software a předání hotového software, případná instalace, atd.
 • Opravy závad v kódu, na které se nepřišlo během testování software po záruční dobu dle požadavků zákazníka.

Pro vývoj aplikací používáme obvykle tyto platformy:

C#, C/C++, Delphi, Visual Basic, Assembler, HTML/XHTML, Javascript, PHP, SQL (MySQL, PostrgresSQL, atd.) a mnoho dalších.

Vývoj zakázkového hardware

Vývoj hardware

Potřebujete zařízení,které běžně v obchodě nekoupíte?

Provádíme vývoj zakázkové elektroniky pro Vámi požadované aplikace, které nejsou dostupné v běžných obchodech, atd. (např. měřící systémy, převodníky fyzikálních veličin, sběr a hardwarové zpracování dat, automatizace, audio/video a mnoho dlaších typů aplikací).

Vývoj hardware provádíme od základního požadavku zákazníka až po prototypovou a malosériovou výrobu konečného zařízení.

Při požadavku následné sériové výroby námi vyvíjeného zařízení připravíme veškeré podklady potřebné pro výrobu a v případě požadavku zákazníka zajistíme výrobce/dodavatele veškerých potřebných komponent pro výrobu, atd.

Pro námi vyvíjený hardware jsme schopni zajistit i vývoj případného firmware, aplikačního software, atd. - viz. vývoj software

Vývoj hardware u nás probíhá obvykle v následujích krocích:

 • Základní zadání požadovaných vlastností vyvíjené elektroniky zákazníkem
 • Analýza požadovaných vlastností a návrh nejlepšího řešení a zpracování základní cenové kalkulace a časové náročnosti na vývoj hardware
 • Zpracování podrobného zadání, určení jednotlivých cílů požadovaného zařízení a časových milníků při vývoji, zpracování podrobné cenové kalkulace vývoje, atd.
 • Návrh schémat zapojení pro zařízení, návrh desek plošných spojů, atd. Během vývoje hardware jsou jednotlivé dílčí části konzultovány se zákazníkem a případně jsou zapracovávány požadované změny, doplnění funkčnosti, atd.
 • Příprava podkladů pro výrobu prototypu a výroba prototypových zařízení
 • Otestování prototypů vyrobených zařízení zákazníkem a dalšími testery, případné opravy chyb, atd.
 • Zhotovení kompletní dokumentace pro dané zařízení a předání hotového zařízení zákazníkovi
 • V případě požadavku na vývoj firmware, aplikačního software, atd. pro vyvíjené zařízení probíhá souběžně s vývojem hardware také návrh software, atd. (viz. vývoj software - firmware)
 • Případné zajištění sériové výroby hotového zařízení, atd.

Námi nejčastěji použivané komponenty, sběrnice, technologie, atd.:

 • procesory a mikrokontroléry: výrobce Intel, Microchip, Atmel, Texas Instruments, a další (architektura 8051, AVR, ARM, PIC, atd.)
 • signálové procesory (DSP): výrobce Texas Instruments, AnalogDevices a další (TMS320..., ADSP..., atd.)
 • hradlová pole (FPGA): výrobce Xilinx, Altera a další (architektura/typ Spartan, Zynq, Cyclone, atd.)
 • používané sběrnice: I2C, CAN bus, USB, SPI, RS232 apod., DDR 2/3, Ethernet, a další.

V případě, že máte zájem o naše služby v oblasti vývoje hardware nebo software, NEVÁHEJTE nás prosím kontaktovat na e-mailové adrese: info@hsservices.eu nebo na tel. čísle: +420 777 594 295.